Manuel Castellet i SolanasNom Manuel Castellet Solanas
Data de naixement 19.12.1943
Situació familiar Casat, amb 3 fills, 4 nétes i 4 néts
Adreça particular Rector Ubach, 32
08021 Barcelona
Telèfon particular +34 93 2003989
Adreça professional Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon professional +34 93 581 4536
Adreça electrònica manuelcastellet.cat