Formació

Preescolar

Grup Escolar República Argentina

1948 – 1950

Primaria

Escola la Salle Bonanova

1950 – 1955

Secundaria

Col·legi La Salle Bonanova

1955 – 1960

Universitària

Universitat de Barcelona

1960 – 1965

Llicenciat en Ciències
(Secció de Matemàtiques)

UNIVERSITAT:  Universitat de Barcelona

ANY: 1965

Doctor en
Ciències Matemàtiques

UNIVERSITAT: Universitat de Barcelona

ANY: 1973

Tesi realitzada a l’Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) de Zürich,

dirigida per Beno Eckmann.

Situació professional actual

Universitat Autònoma de Barcelona

Catedràtic emèrit de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Centre de Recerca Matemàtica

Director Honorari del Centre de Recerca Matemàtica, des de 2007.

Càrrecs i responsabilitats

 •  1976-2014 Catedràtic numerari de Matemàtiques (àrea de Geometria i Topologia) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1978-1982 President de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques.
 • 1984-2007 Fundador i director del Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
 • 1987-1991 Degà de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1988-1991 Membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1989-1992 Secretari General de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 • 1992-1995 Vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • 1993-1994  Vicerector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1995-2002  President de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • 1996-2005  Membre del Conseil Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • 1999-2002  Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Generalitat de Catalunya.
 • 2001-2008  Managing editor de la sèrie Advanced Courses in Mathematics CRM Barcelona, editada per Birkhäuser Verlag.
 • 2002-2005  President d’ERCOM (European Research Centres on Mathematics).
 • 2007-2020  Director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Distincions i mèrits més destacats

 • Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1978-).
 • Creu de Sant Jordi 2006 (atorgada per la Generalitat de Catalunya).
 • Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya l’any 1991 al mèrit científic i tecnològic.
 • Membre corresponent de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse (2014-).
 • Fundador i president de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que atorga anualment un premi internacional de Matemàtiques (1992-2002)
 • Avaluador de diversos projectes i programes del Govern de Catalunya, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea (programes Science, Research Training and Mobility, Improving Research Human Capital, Marie Curie Fellowships, Marie Curie Training Sites, High-Level Scientific Conferences, entre altres) (1989-).
 • Membre del Consell de la European Mathematical Society (1994-2002) i (2004-2008).
 • Membre del jurat dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1998-2002).
 • Membre del Real Patronato de la Biblioteca Nacional (1997-2002).
 • Membre del Comitè Científic del 1st European Congress of Mathematics (París 1992).
 • Membre del Comitè Científic de l’European Post-doctoral Institute for the Mathematical Sciences (EPDI) (2000-2007).

Pertinença a Socitetats científiques

 • Societat Catalana de Matemàtiques
 • Schweizerische Mathematische Gesellschaft
 • Deutsche Mathematiker-Vereinigung
 • European Mathematical Society
 • American Mathematical Society